Fundacja Internationaler Bund Polska jest obecna w Tychach od 2008 roku. Początkowo realizowała szkolenia krawieckie dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz przyuczenie zawodowe młodocianych pracowników z OHP. Od 2009 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Ponadto w tym okresie zrealizowała ponad 46 projektów z zakresu pomocy społecznej, edukacji, aktywizacji zawodowej, rozwoju wolontariatu, edukacji i aktywizacji seniorów, współpracy międzynarodowej.

Obecnie realizowane projekty to:

  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach,
  • Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • Punkt Informacyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej
  • Klub Seniorów Platyna
  • Zapraszamy również do zakładki zrealizowane projekty.