Fundacja Internationaler Bund Polska zrealizowała w Tychach 43 projekty z zakresu pomocy społecznej, edukacji, aktywizacji zawodowej, rozwoju wolontariatu, edukacji i aktywizacji seniorów, współpracy międzynarodowej.

Program Aktywnej Integracj

Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w 2015 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Program Aktywnej Integracji (PAI) dla grupy 20 beneficjentów. Projekt został zrealizowany i rozliczony prawidłowo i terminowo a założone wskazniki zostały osiągnięte

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu centralnego

Projekt realizowany od 1.01.2013 do 30.06.2016 w Tychach. Fundacja była partnerem projektu finansowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL. Projekt polegał na organizacji szkoleń, doradztwie dla NGO oraz tworzeniu spółdzielni socjalnych Więcej…