,,Mobilność i doświadczenie – staże zawodowe w Niemczech”Od 8 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2017 roku fundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt mobilności ponadnarodowej współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.2, oś priorytetowa IV. Partnerem zagranicznym projektu jest St. Johannis GmbH (Bernburg ? Niemcy).

Projekt skierowany jest do 30 osób z terenu województwa śląskiego w wieku 18-35 lat, które nie pracują i nie uczą się. Udział w projekcie pozwoli im na zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz zapewni przygotowanie do efektywnego poruszania się po rynku pracy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w dwumiesięcznym stażu zawodowym w Niemczech, który poprzedzony zostanie etapem przygotowawczym obejmującym między innymi kurs zawodowy, kurs j. niemieckiego, zajęcia warsztatowe z psychologiem. Uczestnicy przygotowywani będą do pracy w jednym z trzech obszarów zawodowych: technologia prac wykończeniowych w budownictwie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych lub profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn.

Uczestnikom przygotowującym się do wyjazdu zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (wszystkie zajęcia odbywać się będą w Tychach). W ramach pobytu za granicą finansujemy: transport docelowy, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, ubezpieczenie NNW oraz kieszonkowe.

Po powrocie do kraju uczestnicy objęci będą wsparciem doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Dodatkowo kontynuowany będzie kurs języka niemieckiego, który umożliwi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu.
Łączna wartość projektu wynosi 981 077,50 zł.

 

Harmonogram projektu do pobrania – faza II i faza III 

Regulamin uczestnictwa w projekcie –  tutaj

Formularz zgłoszeniowy – tutaj

Biuro projektu (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00):

Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska, ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy
tel.: 32 219 10 10 lub 507 34 29 96, e-mail: Bartlomiej.Szymczyk@internationaler-bund.de

Partnerzy i sponsorzy